Deklaracja dostępności Przedszkole nr 77

Przedszkole nr 77 „Tęczowe Siódemki” we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole77.edu.wroclaw.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre opublikowane zdjęcia i grafiki nie posiadają opisu alternatywnego,
 • brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych
 • niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 • część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);
 • niektóre funkcjonalności posiadają drobne błędy programistyczne, na obecną chwilę, niemożliwe do poprawy bez zewnętrznej ingerencji programistycznej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Starzyk
 • E-mail: EwaKatarzyna.Starzyk@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 13

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola nr 77 we Wrocławiu
 • Adres: ul. J.U. Niemcewicza 4
  50-238 Wrocław
 • E-mail: sekretariat.p077@wroclawskaedukacja.pl
 • Telefon: 71 798 68 13

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku jest na wysokim parterze wyposażone jest w poręcze, do którego prowadzi 9 schodów
 • Budynek nie jest wyposażony ani w podjazdy, ani w windy
 • Przedszkole posiada oznaczenia dróg ewakuacyjnych z myślą o osobach ze szczególnymi potrzebami
 • W budynku brak informacji głosowych, pętli indukcyjnej, platform, posadzek antypoślizgowych
 • W budynku główne klatki schodowe ewakuacyjne wyposażone są w poręcze
 • Przedszkole umożliwia wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu, istnieje możliwość skorzystania z tłumacza migowego online
 • Dojazd możliwy samochodem, brak miejsc parkingowych
 • Dojście do Przedszkola od ulicy Henryka Pobożnego i Jedności Narodowej
 • Przejścia dla pieszych nie posiadają sygnalizacji dźwiękowej

Brak dostępności architektonicznej spowodowana jest brakiem środków finansowych

 Udogodnienia

 • Domyśle skróty klawiszowe przeglądarek internetowych
 • Przełącznik kontrastowy